Miejsca pamięci narodowej

W lasach Puszczy Kampinoskiej znajduje się wiele grobów żołnierskich i powstańczych.Są tam dwie zbiorowe mogiły - koło Zaborowa Leśnego, kryjąca prochy 73 młodych powstańców styczniowych i przy Secemskiej Drodze z kilkunastoma żołnierzami polskimi z września 1939r. W lesie w okolicach Dąbrowy oraz przy drodze z Dąbrowy Starej do Rybitwy są pojedyńcze mogiły, pojedyńcze bezimienne groby rozsiane są na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z Rybitwy do Piask Królewskich, w okolicach grodziska w Zamczysku Starym, Krzywej Górze. Do najbardziej znanych miejsc pamięci narodowej na terenie Puszczy Kampinoskiej i jej otuliny należą:

GÓRKI
Sosna Powstańców 1863r.,na której carscy kozacy wieszali powstańców, obok sosny pamiątkowe krzyże ku czci powstańców oraz pomnik-głaz ku pamięci. Ponadto przy kościele parafialnym znajdują się dwa pomniki dotyczące II wojny światowej.Jeden poświęcony pomordowanym w obozie w Pomiechówku mieszkańcom pobliskich wsi puszczańskich,a drugi żołnierzom z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich i 7 Dywizjonu Artylerii Konnej walczącym i poległym pod Górkami i Dąbrową.

GRANICA
Cmentarz wojenny z mogiłami 800 żołnierzy z 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich poległych we wrześniu 1939r. pod Górkami i Zamościem. Cmentarz w kształcie stylizowanego orła z pomnikiem wykonanym przez Hasiora.

STARA DĄBROWA
Kamień z tablicą ku pamięci pomordowanych mieszkańców Dąbrówki, Nowej i Starej Dąbrowy w latach 1939-44.

WIERSZE
Cmentarz partyzancki z mogiłami 54 żołnierzy AK Grupy "Kampinos", powstańców warszawskich 1944r.

LESZNO
Cmentarz parafialny z kwaterą żołnierzy piechoty polskiej poległych we wrześniu 1939r.oraz partyzantów AK "Kampinos". Obok Urzędu Gminy pomnik żołnierzy Grupy AK "Kampinos" i mieszkańców Leszna pomordowanych w latach 1939-44.

PALMIRY
Cmentarz-mauzoleum z grobami 2204 ofiar - więźniów Pawiaka i innych ofiar egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Puszczy Kampinoskiej i innych podwarszawskich lasach w latach 1939-43.

Script logo