Przyroda

          Puszcza Kampinoska na terenie której (w samym centrum) we wsi Górki znajduje się nasza szkoła, jest nie tylko jednym z największych kompleksów leśnych Mazowsza, ale również jedynym w tym rejonie parkiem narodowym.
          Kampinoski Park Narodowy utworzono w 1959r. dzięki wysiłkom profesorów Jadwigi i Romana Kobendzów.
          W Kampinoskim Parku Narodowym chroniony jest unikalny w Europie zespół wydm śródlądowych.Piaszczyste wzniesienia zostały usypane po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia przez wiatry wiejące z zachodu.Zróżnicowanie rzeźby terenu i stosunków wodnych wpływa na różnorodność szaty roślinnej.Na terenie KPN występuje ponad 60 gatunków roślin chronionych.Na specjalną uwagę zasługuje brzoza czarna, uważana za polski endemit.Reliktami okresu polodowcowego są dwie niepozorne roślinki:zimoziół północny i Chamedafne północna. Puszcza Kampinoska posiada bardzo bogatą i różnorodną faunę. Wraz z owadami i pajęczakami żyje tu ponad 3 tys. gatunków zwierząt.Na terenie puszczy gniazduje wiele rzadkich ptaków m.inn. żurawie, bociany czarne oraz ptaki drapieżne.Największym zwierzęciem zamieszkującym puszczę, a jednocześnie symbolem KPN jest łoś. Żyje ich tu ok. 100-120 szt.W puszczy żyje kilkanaście rysi. Występują też sarny,dziki,lisy, zające i 16 gatunków gryzoni, między innymi około 70 bobrów. Żyje też 14 gatunków nietoperzy. Zwiększyła się liczebność jeleni, coraz częściej można spotkać wydry.          
Dzika przyroda u wrót stolicy państwa to europejski unikat. Na terenie KPN znajdują się obszary ochrony ścisłej:     GRANICA - rosnące na wydmach bory sosnowe,występuje tylko tutaj paproć narecznica górska.
NART - najstarszy w parku,ponad dwustuletni sosnowy starodrzew,najpiękniejsze drzewo tzw.Sosna Królowej Bony.Rosną tu też gatunki liściaste: grab, dąb, klon.
POŻARY - obniżenie terenu porośnięte wilgotnymi olsami i turzycowiskami. Występuje tu gnidosz królewski(b.rzadka roślina). Na bagniskach można spotkać łosia oraz liczne gatunki ptactwa wodnego.
SIERAKÓW - najcenniejszy i największy obszar ochrony ścisłej w KPN. Wydmy porośniete borem sosnowym i dąbrową świetlistą;wzniesienia pośród bagien - lasami grądowymi;kotlina bagienna
CICHOWĘŻA - olsami.Stanowiska ma tu wiele rzadkich gatunków roślin np.Chamedafne północna.Żyją tu łosie, rysie i bobry, słychać klongor żurawi.
          Walory przyrodnicze puszczy oraz prowadzone działania ochronne przyczyniły się do wpisania w styczniu 2000r.Kampinoskiego Parku Narodowego na listę rezerwatów biosfery UNESCO.

Script logo