Sztandar szkoły

           Na początku roku szkolnego 2011/2012 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu Naszej szkole sztandaru. Aby tego dokonać, trzeba było zgromadzić odpowiednie fundusze. Musieliśmy wykazać się zaradnością i pomysłowością. W lutym 2012r. Grono Pedagogiczne wraz z Radą  Rodziców w czasie karnawału zorganizowało w szkole bal charytatywny. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się nam uzbierać wystarczające fundusze. Pan R. Marciniak konsultując się z P. Dyrektor i Gronem Pedagogicznym wykonał projekt sztandaru, który został zrealizowany przez siostry zakonne. Nauczyciele przez pół roku przygotowywali uczniów aby zapewnić godną oprawę artystyczną uroczystości. Wszystko poszło bardzo dobrze. Od tego czasu Nasza Szkoła może się szczycić posiadaniem sztandaru.
           Uroczystości zostały utrwalone dla potomnych.

Script logo